کینگ هارد کیس

کینگ هارد کیس

  • تهران خیابان آزادی خیابان خوش شمالی بن بست آریا پلاک 5 طبقه اول, تلفن 66575220-021 تهران, ایران
  • 021-66575220
  • netgostaranevan@gmail.com
  • هنوز امتیازی داده نشده است!
  • محصولات
  • نظرات

FAM-9202

6,147,600 تومان
طول خارجی

1345 میلی متر

عرض خارجی

595 میلی متر

ارتفاع خارجی

380 میلی متر

طول داخلی

1250 میلی متر

عرض داخلی

500 میلی متر

ارتفاع داخلی

316 میلی متر

وزن

19.7 کیلوگرم

حجم

197.5 لیتر

رنگ

مشکی

FAM-9203

405,480 تومان
طول خارجی

260 میلی متر

عرض خارجی

195 میلی متر

ارتفاع خارجی

135 میلی متر

طول داخلی

240 میلی متر

عرض داخلی

150 میلی متر

ارتفاع داخلی

130 میلی متر

حجم

4.68 لیتر

وزن

0.7 کیلوگرم

FAM-9204

340,080 تومان
طول خارجی

220 میلی متر

عرض خارجی

215 میلی متر

ارتفاع خارجی

80 میلی متر

طول داخلی

200 میلی متر

عرض داخلی

180 میلی متر

ارتفاع داخلی

70 میلی متر

حجم

1.28 لیتر

وزن

0.49 کیلوگرم

9205
بستن

FAM-9205

381,500 تومان
طول خارجی

395 میلی متر

عرض خارجی

325 میلی متر

ارتفاع خارجی

74 میلی متر

طول داخلی

380 میلی متر

عرض داخلی

250 میلی متر

ارتفاع داخلی

60 میلی متر

حجم

5.7 لیتر

وزن

0.83 کیلوگرم

FAM-9306

5,624,400 تومان
طول خارجی

1095 میلی متر

عرض خارجی

595 میلی متر

ارتفاع خارجی

385 میلیمتر

طول داخلی

1000 میلی متر

عرض داخلی

500 میلی متر

ارتفاع داخلی

316 میلی متر

حجم

158 لیتر

وزن

17.3 کیلوگرم

رنگ

خاکی, مشکی

FAM-9307

4,905,000 تومان
طول خارجی

895 میلی متر

عرض خارجی

595 میلی متر

ارتفاع خارجی

385 میلیمتر

طول داخلی

800 میلی متر

عرض داخلی

500 میلی متر

ارتفاع داخلی

316 میلی متر

حجم

126.4 لیتر

وزن

15.3 کیلوگرم

FAM-9308

490,500 تومان
طول خارجی

425 میلی متر

عرض خارجی

240 میلی متر

ارتفاع خارجی

115 میلی متر

طول داخلی

400 میلی متر

عرض داخلی

200 میلی متر

ارتفاع داخلی

100 میلی متر

حجم

8 لیتر

وزن

1.17 کیلوگرم

FAM-9309

577,700 تومان
طول خارجی

535 میلی متر

عرض خارجی

240 میلی متر

ارتفاع خارجی

125 میلی متر

طول داخلی

510 میلی متر

عرض داخلی

200 میلی متر

ارتفاع داخلی

110 میلیمتر

حجم

11.22 لیتر

وزن

1.5 کیلوگرم

FAM-9310

4,054,800 تومان
طول خارجی

770 میلی متر

عرض خارجی

585 میلی متر

ارتفاع خارجی

360 میلی متر

طول داخلی

680 میلی متر

عرض داخلی

500 میلی متر

ارتفاع داخلی

316 میلی متر

حجم

107.44 لیتر

وزن

12.1 کیلوگرم

9315
بستن

FAM-9311

1,940,200 تومان
طول خارجی

556 میلی متر

عرض خارجی

470 میلی متر

ارتفاع خارجی

290 میلی متر

طول داخلی

525 میلیمتر

عرض داخلی

400 میلی متر

ارتفاع داخلی

257 میلی متر

حجم

53.9 لیتر

وزن

5.6 کیلوگرم

FAM-9314

3,400,800 تومان
طول خارجی

770 میلی متر

عرض خارجی

585 میلی متر

ارتفاع خارجی

245 میلی متر

طول داخلی

680 میلی متر

عرض داخلی

500 میلی متر

ارتفاع داخلی

200 میلی متر

حجم

68 لیتر

وزن

11 کیلوگرم

سبد خرید

بستن (Esc)

ورود

بستن (Esc)

شانزده + 15 =

Scroll To Top