دسته بندی محصولات

قطعات یدکی (1)

فوم داخلی جعبه

جعبه های دستی/دوشی (11)

جعبه های چرخ دار (7)

محصولات

FAM-9502

861,100 تومان
طول خارجی

965 میلی متر

عرض خارجی

295 میلی متر

ارتفاع خارجی

75 میلی متر

طول داخلی

935 میلی متر

عرض داخلی

265 میلی متر

ارتفاع داخلی

60 میلی متر

وزن

2.3 کیلوگرم

حجم

13 لیتر

FAM-9202

6,147,600 تومان
طول خارجی

1345 میلی متر

عرض خارجی

595 میلی متر

ارتفاع خارجی

380 میلی متر

طول داخلی

1250 میلی متر

عرض داخلی

500 میلی متر

ارتفاع داخلی

316 میلی متر

وزن

19.7 کیلوگرم

حجم

197.5 لیتر

رنگ

مشکی

FAM-9701

4,360,000 تومان
طول خارجی

1253 میلی متر

عرض خارجی

451 میلی متر

ارتفاع خارجی

295 میلی متر

طول داخلی

1180 میلی متر

عرض داخلی

360 میلی متر

ارتفاع داخلی

250 میلیمتر

حجم

106.2 لیتر

وزن

12.9 کیلوگرم

FAM-9307

4,905,000 تومان
طول خارجی

895 میلی متر

عرض خارجی

595 میلی متر

ارتفاع خارجی

385 میلیمتر

طول داخلی

800 میلی متر

عرض داخلی

500 میلی متر

ارتفاع داخلی

316 میلی متر

حجم

126.4 لیتر

وزن

15.3 کیلوگرم

9314
خاکی
مشکی
بستن

FAM-9314

3,400,800 تومان
طول خارجی

770 میلی متر

عرض خارجی

585 میلی متر

ارتفاع خارجی

245 میلی متر

طول داخلی

680 میلی متر

عرض داخلی

500 میلی متر

ارتفاع داخلی

200 میلی متر

حجم

68 لیتر

وزن

11 کیلوگرم

FAM-9310

4,054,800 تومان
طول خارجی

770 میلی متر

عرض خارجی

585 میلی متر

ارتفاع خارجی

360 میلی متر

طول داخلی

680 میلی متر

عرض داخلی

500 میلی متر

ارتفاع داخلی

316 میلی متر

حجم

107.44 لیتر

وزن

12.1 کیلوگرم

FAM-9311

1,940,200 تومان
طول خارجی

556 میلی متر

عرض خارجی

470 میلی متر

ارتفاع خارجی

290 میلی متر

طول داخلی

525 میلیمتر

عرض داخلی

400 میلی متر

ارتفاع داخلی

257 میلی متر

حجم

53.9 لیتر

وزن

5.6 کیلوگرم

FAM-9402

763,000 تومان
طول خارجی

385 میلیمتر

عرض خارجی

290 میلی متر

ارتفاع خارجی

167 میلی متر

طول داخلی

348 میلی متر

عرض داخلی

230 میلی متر

ارتفاع داخلی

140 میلی متر

وزن

2 کیلوگرم

حجم

11.2 لیتر

FAM-9401

697,600 تومان
طول خارجی

330 میلی متر

عرض خارجی

220 میلی متر

ارتفاع خارجی

155 میلی متر

طول داخلی

298 میلی متر

عرض داخلی

170 میلی متر

ارتفاع داخلی

137 میلی متر

حجم

6.94 لیتر

وزن

1.2 کیلوگرم

FAM-9309

577,700 تومان
طول خارجی

535 میلی متر

عرض خارجی

240 میلی متر

ارتفاع خارجی

125 میلی متر

طول داخلی

510 میلی متر

عرض داخلی

200 میلی متر

ارتفاع داخلی

110 میلیمتر

حجم

11.22 لیتر

وزن

1.5 کیلوگرم

FAM-9308

490,500 تومان
طول خارجی

425 میلی متر

عرض خارجی

240 میلی متر

ارتفاع خارجی

115 میلی متر

طول داخلی

400 میلی متر

عرض داخلی

200 میلی متر

ارتفاع داخلی

100 میلی متر

حجم

8 لیتر

وزن

1.17 کیلوگرم

FAM-9203

405,480 تومان
طول خارجی

260 میلی متر

عرض خارجی

195 میلی متر

ارتفاع خارجی

135 میلی متر

طول داخلی

240 میلی متر

عرض داخلی

150 میلی متر

ارتفاع داخلی

130 میلی متر

حجم

4.68 لیتر

وزن

0.7 کیلوگرم

FAM-9204

340,080 تومان
طول خارجی

220 میلی متر

عرض خارجی

215 میلی متر

ارتفاع خارجی

80 میلی متر

طول داخلی

200 میلی متر

عرض داخلی

180 میلی متر

ارتفاع داخلی

70 میلی متر

حجم

1.28 لیتر

وزن

0.49 کیلوگرم

FAM-9205

381,500 تومان
طول خارجی

395 میلی متر

عرض خارجی

325 میلی متر

ارتفاع خارجی

74 میلی متر

طول داخلی

380 میلی متر

عرض داخلی

250 میلی متر

ارتفاع داخلی

60 میلی متر

حجم

5.7 لیتر

وزن

0.83 کیلوگرم

9501
خاکی
سبز
مشکی
بستن

FAM-9501

3,597,000 تومان
طول خارجی

640 میلی متر

عرض خارجی

505 میلی متر

ارتفاع خارجی

365 میلی متر

طول داخلی

570 میلی متر

عرض داخلی

430 میلی متر

ارتفاع داخلی

320 میلی متر

حجم

78.43 لیتر

وزن

9.5 کیلوگرم

FAM-9315

1,090,000 تومان
طول خارجی

435 میلی متر

عرض خارجی

370 میلی متر

ارتفاع خارجی

210 میلی متر

طول داخلی

400 میلی متر

عرض داخلی

300 میلی متر

ارتفاع داخلی

180 میلی متر

حجم

21.6 لیتر

وزن

3.4 کیلوگرم

رنگ

خاکی, سبز, مشکی

FAM-9306

5,624,400 تومان
طول خارجی

1095 میلی متر

عرض خارجی

595 میلی متر

ارتفاع خارجی

385 میلیمتر

طول داخلی

1000 میلی متر

عرض داخلی

500 میلی متر

ارتفاع داخلی

316 میلی متر

حجم

158 لیتر

وزن

17.3 کیلوگرم

رنگ

خاکی, مشکی

FAM-9403

720,000 تومان
طول خارجی

330 میلی متر

عرض خارجی

220 میلی متر

ارتفاع خارجی

185 میلی متر

طول داخلی

300 میلی متر

عرض داخلی

170 میلی متر

ارتفاع داخلی

167 میلی متر

ابعاد و اندازه ها

کد محصولابعاد خارجی
( طول)میلی متر
ابعاد خارجی
( عرض)میلی متر
ابعاد خارجی
( ارتفاع)میلی متر
ابعاد داخلی
(طول)میلی متر
ابعاد داخلی
(عرض)میلی متر
ابعاد داخلی
(ارتفاع)میلی متر
وزن
( کیلو گرم)
حجم
( لیتر )
قیمت
( تومان)
920422021580200180700.491.28340/080
92032601951352401501300.74.68405/480
920539532574380250600.835.7381/500
93084252401154002001001.178490/500
93095352401255102001101.511.22577/700
94013302201552981701371.26.94697/600
9402385290167348230140211.2763/000
9403330220185300170167720/000
93154353702104003001803.421.61/090/000
93115564702905254002575.653.91/940/200
95016405053655704303209.578.433/597/000
931477058524568050020011683/400/800
931077058536068050031612.1107.444/054/800
930789559538580050031615.3126.44/905/000
93061095595385100050031617.31585/624/400
97011253451295118036025012.9106.24/360/000
92021345595380125050031619.7197.56/147/600
950296529575935265602.313861/100