”ضمن تشکر از شما، تصاویر ارسالی پس از تائید مدیر سایت با نام خودتان در همین بخش نمایش می یابند”

آخرین محصولات اضافه شده

مجموعه براکت 9501

مجموعه براکت چرخ جعبه FAM-9501

اطلاعات بیشتر

FAM-9201

595,140 تومان

طول خارجی : 260 میلی متر 
عرض خارجی : 195 میلی متر 
ارتفاع خارجی: 135 میلی متر
طول داخلی : 240 میلی متر
عرض داخلی : 150 میلی متر 
ارتفاع داخلی : 130 میلی متر 
وزن : 0.7 کیلوگرم 
حجم : 4.68 لیتر 

اطلاعات بیشتر

FAM-9403

959,200 تومان

طول خارجی : 330 میلی متر 
عرض خارجی : 220 میلی متر 
ارتفاع خارجی: 185 میلی متر
طول داخلی : 300 میلی متر
عرض داخلی : 170 میلی متر 
ارتفاع داخلی : 167 میلی متر 
وزن : 1.2 کیلوگرم 
حجم : 8.4 لیتر 

اطلاعات بیشتر

FAM-9502

921,050 تومان

طول خارجی : 965 میلی متر 
عرض خارجی : 295 میلی متر 
ارتفاع خارجی: 75 میلی متر
طول داخلی : 935 میلی متر
عرض داخلی : 265 میلی متر 
ارتفاع داخلی : 60 میلی متر 
وزن : 2.3 کیلوگرم 
حجم : 13 لیتر 

اطلاعات بیشتر

FAM-9202

8,611,000 تومان

طول خارجی : 1345 میلی متر 
عرض خارجی : 595 میلی متر 
ارتفاع خارجی: 380 میلی متر
طول داخلی : 1250 میلی متر
عرض داخلی : 500 میلی متر 
ارتفاع داخلی : 316 میلی متر 
وزن : 19.7 کیلوگرم 
حجم : 197.5 لیتر 

شناسه محصول: نامعلوم دسته:
اطلاعات بیشتر

FAM-9701

6,114,900 تومان

طول خارجی : 1253 میلی متر 
عرض خارجی : 451 میلی متر 
ارتفاع خارجی: 295 میلی متر
طول داخلی : 1180 میلی متر
عرض داخلی : 360 میلی متر 
ارتفاع داخلی : 250 میلی متر 
وزن : 12.9 کیلوگرم 
حجم : 106.2 لیتر 

شناسه محصول: نامعلوم دسته:
اطلاعات بیشتر

الزامی

الزامی

آفرود موتور
آفرود موتور
جعبه پلیمری
جعبه پلیمزی