“خدمات پس از فروش رایگان یکساله (گارانتی) تنها به محصولاتی که اطلاعات آنها در این قسمت ثبت شده باشد،
تعلق می گیرد”

ضمن تشکر از انتخاب شما 

کلیه جعبه های پلیمری خریداری شده از شرکت یا نمایندگان فروش در صورت ثبت اطلاعات خرید ، دارای یکسال خدمات پس از فروش رایگان می باشند.