نمایش دادن همه 7 نتیجه

مشاهده فیلترها
نمایش 9 24 36

FAM-9202

6,147,600 تومان
طول خارجی

1345 میلی متر

عرض خارجی

595 میلی متر

ارتفاع خارجی

380 میلی متر

طول داخلی

1250 میلی متر

عرض داخلی

500 میلی متر

ارتفاع داخلی

316 میلی متر

وزن

19.7 کیلوگرم

حجم

197.5 لیتر

رنگ

مشکی

9306
خاکی
مشکی
بستن

FAM-9306

5,624,400 تومان
طول خارجی

1095 میلی متر

عرض خارجی

595 میلی متر

ارتفاع خارجی

385 میلیمتر

طول داخلی

1000 میلی متر

عرض داخلی

500 میلی متر

ارتفاع داخلی

316 میلی متر

حجم

158 لیتر

وزن

17.3 کیلوگرم

رنگ

خاکی, مشکی

FAM-9307

4,905,000 تومان
طول خارجی

895 میلی متر

عرض خارجی

595 میلی متر

ارتفاع خارجی

385 میلیمتر

طول داخلی

800 میلی متر

عرض داخلی

500 میلی متر

ارتفاع داخلی

316 میلی متر

حجم

126.4 لیتر

وزن

15.3 کیلوگرم

FAM-9310

4,054,800 تومان
طول خارجی

770 میلی متر

عرض خارجی

585 میلی متر

ارتفاع خارجی

360 میلی متر

طول داخلی

680 میلی متر

عرض داخلی

500 میلی متر

ارتفاع داخلی

316 میلی متر

حجم

107.44 لیتر

وزن

12.1 کیلوگرم

FAM-9314

3,400,800 تومان
طول خارجی

770 میلی متر

عرض خارجی

585 میلی متر

ارتفاع خارجی

245 میلی متر

طول داخلی

680 میلی متر

عرض داخلی

500 میلی متر

ارتفاع داخلی

200 میلی متر

حجم

68 لیتر

وزن

11 کیلوگرم

9501
خاکی
سبز
مشکی
بستن

FAM-9501

3,597,000 تومان
طول خارجی

640 میلی متر

عرض خارجی

505 میلی متر

ارتفاع خارجی

365 میلی متر

طول داخلی

570 میلی متر

عرض داخلی

430 میلی متر

ارتفاع داخلی

320 میلی متر

حجم

78.43 لیتر

وزن

9.5 کیلوگرم

FAM-9701

4,360,000 تومان
طول خارجی

1253 میلی متر

عرض خارجی

451 میلی متر

ارتفاع خارجی

295 میلی متر

طول داخلی

1180 میلی متر

عرض داخلی

360 میلی متر

ارتفاع داخلی

250 میلیمتر

حجم

106.2 لیتر

وزن

12.9 کیلوگرم